Какво ще се случи, ако самостоятелно съборим плевнята?

По принцип нищо!

В крайна сметка плевнята се намира в нашия двор и е наша собственост. Но ако в плана  плевнята не присъства като пристройка, тогава всичко става малко по-сложно. Необходимо е да получите разрешение, че ще събаряте стопанската постройка самостоятелно за своя сметка. След  събаряне на плевнята трябва да извикате техник за да направи промени в техническия план, също така трябва да направите промени в данните за собственост на сградите.

За събарянето на навеса няма да се изискват никакви разрешителни, така че можете спокойно да го съборите. Преди събарянето на старата плевня е необходим специалист, за да се определи цената на демонтажа на плевнята. Цената се изчислява от изчисляването на отдалечеността на обекта, материала, от който е направен навесът, обема на навеса, наличието на пътища за достъп и възможността за работа с помощта на специално оборудване.

Преди събарянето на навеса е необходимо да изключите комуникациите от сградата, най-често в навесите се използва само светлина. Преди събарянето се уверете, че няма хора или домашни любимци под него. И трябва да се отървете от целия боклук, с който обикновено са пълни под старите навеси.

На първо място е необходимо да започнете демонтажа на покрива, отстраняването на покривен материал, летвите, ребрата и тавана. След това трябва да разглобите вътрешните прегради и след това остава да разглобите стените. Ако имате основа, можете да започнете да демонтирате основата. Събарянето на навеса трябва да се извършва под специално внимание, като стриктно се спазват мерките за безопасност. Това се дължи предимно на наличие  на стар, ръждясал инструмент, който би могъл да навреди на работника по време на демонтажа, дори фатален. След събарянето на плевнята всички строителни отпадъци се зареждат в контейнери и се извеждат от площадката. След приключване на работата се обектът се почиства.