асфалтиране бусСтроителните отпадъци неизбежно се генерират по време на работа – разнообразие от бетонови остатъци, фрагменти от арматура, врати и прозорци, счупени тухли и много други. Санитарните норми строго забраняват изхвърлянето на такива отпадъци в общите контейнери, така че най-добре е да се възложи тази дейност на специалисти да извозване на строителни отпадъци с контейнери (особено ако се натрупват в големи количества).

Това ще помогне да се избегнат многобройни трудности, като:

  • Нарушаване на правилата за безопасност на строителната площадка;
  • Замърсяване на околната среда с токсични вещества от някои материали;

Не мисля, че необходимостта от премахване на строителни отпадъци са изправени пред изключително големи организации, занимаващи се с бизнес в строителната индустрия. Дори банален ремонт в среден апартамент оставя след себе си значителни количества отпадъци, които трябва да се изхвърлят по специални правила – и нашата компания е винаги готова да ви помогне да се справите с нея.

Защо трябва да се свържете с нас?

Нашите предимства

  • Работим в съответствие с всички стандарти и разполагаме с всички необходими документи и лицензи;
  • За да се осигури максимално ниво на комфорт за клиентите, ние предоставяме услуги по денонощното отстраняване на строителните отпадъци;
  • Възможно е еднократното премахване на строителните отпадъци и текущото сътрудничество (със сключването на допълнително споразумение).

Наличието на специално оборудване от различни класове в нашия автопарк ни позволява да осигурим на всеки обект точно транспорта, използването на който ще бъде най-полезно от икономическа гледна точка. За работа с обемисти отпадъци и контейнери се използват професионални бункерни камиони, оборудвани с мултилифтова система.

Организация за събиране на боклука

За да не попадате в лапите на съмнителна организация за събиране на боклука и да не губите деня си, трябва само да вземете под внимание легитимни организации. Българската фирма, работеща в сферата на Кърти Чисти Извозва организира събирането на отпадъци с максимално внимание към всички детайл. Преди започване на работа, нашите мениджъри ще изчислят бюджета, а логистичната услуга ще избере най-оптималния маршрут за специално оборудване. Всички операции по събиране на боклука, техният обем и дати се съгласуват директно с клиента. Нашият парк разполага с цялото необходимо оборудване, включително камиони, оборудвани с мултилифтова система. Това ни позволява да предприемем различни задачи – и успешно да ги решим.

Впечатляващият опит на компанията в събирането на отпадъци е най-добрата гаранция за качеството на нашите услуги. Всички наши служители имат необходимата квалификация и са снабдени с модерни инструменти за най-трудната работа. В допълнение, сътрудничеството с  нас спестява пари, тъй като цените ни са сред най-достъпните в региона.