Разрушаването на търговски сгради се нуждае от повече внимание и грижа, отколкото разрушаването на жилища. Точно както в жилищния процес на събаряне, съществуват различни методи, с които можете да съборите сградата.

Разрушаване на ръка, механично разрушаване и разрушаване чрез експлозия или имплозия. И когато става въпрос за разрушаване на търговски сгради, има някои допълнителни неща, които трябва да знаете, преди да продължите.

  1. Ръчно разрушаване

Разрушаването на ръка не е най-бързият метод, но може да бъде ефективен. При този вид разрушаване се използват само ръчни инструменти, чиято цел е да се възстановят повечето от частите на сградата за бъдеща употреба. Въпреки това, крановете могат да се използват за поддържане по време на процеса.

Разрушава се етаж по етаж. Това обикновено е най-безопасният начин да се извърши разрушаването на ръка. Избирайки този метод, можете да се погрижите за всички захранващи кабели. Тъй като те са вградени, е добре да сте сигурни, че връзката на другите етажи ще бъде непокътната.

  1. Механично разрушаване

Това е най-често използваният метод за разрушаване, избран за разрушаване на търговски сгради. Обикновено този метод се състои в използването на тежки машини и висок клас технологии за разрушаване на сградата. Тези машини се нуждаят от професионален екип за да извършат събарянето на сградата. Ние сме „DESTROY“ – Фирма за Кърти Чисти Извозва – можем да ви помогнем!

Тъй като този метод разрушава всяка структура и сграда за нула време, опасностите, които връща механичното разрушаване, не са по-малко. Шумът, прахът, вибрациите върху прилежащата структура или сгради, летящи отломки, неконтролирано и непреднамерено срутване са само някои от последиците от това разрушаване.

Но, ако имате подходящи документи и добре управлявани услуги за отстраняване на отпадъците, много от тези опасности няма да са проблем. Така че, ако искате да свършите работата бързо, механичното разрушаване ще бъде най-доброто. Уверете се, че всички услуги на вашата сграда са прекъснати, преди да започнете с разрушаването.

  1. Разрушаване чрез експлозия или имплозия

Имлозията и разрушаването с експлозия са най-ефективни и ефикасни сред тази група. Това спестява време при разрушаване на многоетажни сгради и структури с контролирани и изчислени експлозии. Разрушаването чрез имплозия или експлозия ще бъде най-подходящо за ситуация, при която значителни опасности от другите методи на разрушаване представляват заплаха за екосистемата и хората. Разрушаването с експлозиви изисква умения и направено от специалисти. Повечето структури, с изключение на дървени и тухлени конструкции, могат да бъдат адаптирани към този вид разрушаване.

Заключение

Уверете се, че сте проучили правилно, преди да вземете решение. Също така се уверете, че сте организирали временно работно пространство както за Вашия бизнес, така и за служителите.