почистване-на-мазе-и-таванМазето или приземният етаж често се превръщат в огнище в сгради и частни домове. Трябва да се знае, че наличието на надеждни носещи конструкции в тази част на сградата води до тяхното запазване и якост. В резултат на пожар, в повечето случаи е възможно по-нататъшно функциониране на сградата, за което е необходимо да се почисти мазето.

Причини за пожар в мазето

Експертите установяват няколко основни причини за пожар, които не са свързани с целенасочен палеж, от който е почти невъзможно да се защитят.

Това включва:

Късо съединение в окабеляването. Най-често срещаният източник на проблеми;

Небрежно боравене с огън, което се свързва с тютюнопушене в мазето или изхвърляне на фас през прозореца за вентилация;

Нарушения на правилата за пожарна безопасност по време на монтаж и експлоатация на различни съоръжения. В този случай говорим главно за частни къщи и отоплителни котли, които често се монтират в мазето.

Очевидно е изключително важно да се сведе до минимум рискът от пожар, което е особено важно за мазетата на всякакви жилищни сгради, тъй като е пряко свързано с опазването на живота и здравето на живущите.

Проблеми с отстраняването на последствията от пожар в мазета

Почистването на мазето след пожар заслужено се смята за тежка дейност. Това се дължи на наличието на два фактора, които възпрепятстват ефективното почистване на помещението:

Наличието на голям брой комуникации.

Първо, електрическото окабеляване, преминаващо през мазето, е най-честата причина за пожари.

Второ, някои видове услуги, като отопление или водопровод, дори могат да бъдат сериозно повредени, дори да са направени от негорими материали. И в двата случая се изисква подмяна или основен ремонт на комуникациите.

За боклука. Често в мазето се натрупва разнообразен боклук. Той не действа като източник на запалване, но лесно може да се запали от искра или цигара, но също така перфектно поддържа огъня, като значително увеличава отрицателното въздействие от пожар.

Като допълнение, изгарянето на боклука се превръща в източник на голямо количество дим и в резултат на това изгаряне, чието отстраняване действа като една от основните задачи за почистване на мазето след пожар.